top of page

NON SOLO ALLINEATORI INVISIBILI

APARATI I INTRUZIONIT

INTRUDER 

Per cdo force intruzive i pergjigjet nje tjeter ekstruzive e njejte por me krahe te kundert. 

Dental Stealth Intruder shkarkon forcen ekstruzive parazitare ne sektoret distal duke i unifikuar ndermjet tyre dhe duke mos lejuar inklinimin e planit okluzal duke favorizuar keshtu nje ekstruzion te sigurte. 

PRIMA

DOPO

bottom of page