NON SOLO ALLINEATORI INVISIBILI

APARATI I INTRUZIONIT

INTRUDER 

Per cdo force intruzive i pergjigjet nje tjeter ekstruzive e njejte por me krahe te kundert. 

Dental Stealth Intruder shkarkon forcen ekstruzive parazitare ne sektoret distal duke i unifikuar ndermjet tyre dhe duke mos lejuar inklinimin e planit okluzal duke favorizuar keshtu nje ekstruzion te sigurte. 

PRIMA

DOPO

Informative: Kjo faqe përdor statistikore cookies për të palës së tretë (Google Analytics).
Të dhënat e mbledhura janë anonim dhe përdoret vetëm nga Functionalresearch për të bërë raporte statistikore mbi përdorimin e faqes se internetit.

© 2020 FUNCTIONAL RESEARCH S.R.L.

All rights reserved.

 

C.F. e P.I.   03886620248

FUNCTIONAL RESEARCH S.R.L.

Via Padre Roberto, 47 36055 NOVE

Tel: 392 957 4259

dental.stealth@gmail.com

Logo Functional Research