PRESCRIZIONI

Receda duhet të jetë e firmosur dhe e vulosur nga Dentisti.

Shkarko modelin per te plotesuar receten

Vidoe qe peshkruan perpilimin e recetes nga ana e mjekut

Informative: Kjo faqe përdor statistikore cookies për të palës së tretë (Google Analytics).
Të dhënat e mbledhura janë anonim dhe përdoret vetëm nga Functionalresearch për të bërë raporte statistikore mbi përdorimin e faqes se internetit.

© 2020 FUNCTIONAL RESEARCH S.R.L.

All rights reserved.

 

C.F. e P.I.   03886620248

FUNCTIONAL RESEARCH S.R.L.

Via Padre Roberto, 47 36055 NOVE

Tel: 392 957 4259

dental.stealth@gmail.com

Logo Functional Research