top of page

PRESCRIZIONI

Receda duhet të jetë e firmosur dhe e vulosur nga Dentisti.

Shkarko modelin per te plotesuar receten

Vidoe qe peshkruan perpilimin e recetes nga ana e mjekut

bottom of page