top of page

PRESCRIZIONI

Receda duhet të jetë e firmosur dhe e vulosur nga Dentisti.

Video që paraqet përgatitjen e recetës nga mjeku


Kërkoni recetën nga laboratori

bottom of page